Hver blomst av en avling avhenger av gjødsel.

1

Kombinasjonen av organisk og uorganisk gjødsel er en viktig måte å forbedre jordens fruktbarhet, kombinere arealbruk og ernæring, og øke produksjon og inntekt.

Resultatene viste at kombinasjonen av kjemisk gjødsel og halm som kom tilbake til marken, kjemisk gjødsel og stabil gjødsel, kjemisk gjødsel og fjærfegjødsel, eller en ny type organisk-uorganisk spesialgjødsel hadde en viss effekt på jordens fruktbarhet.

Samtidig kan det gi avlingsproduksjonen høy produksjon, høy nytte og høy kvalitet.

11

"Kjemisk gjødsel er verken giftig eller skadelig." så lenge den brukes riktig, vil den ikke være skadelig,Først når det brukes for mye og truer miljøet, vil det påvirke folks helse.

Kjemisk gjødsel er uunnværlig for landbruksproduksjon.

Så lenge vitenskapelig befruktning er god bruk av gode ting, til landbruksproduksjon, for folks kosthold bra.

111

I tusenvis av år med kinesisk landbrukssivilisasjon er organisk gjødsel veldig viktig.

Organisk gjødsel har omfattende ernæring.

Alle slags elementer kan gjødsle jorden, noe som kan gi mer karbon og gjøre jorden mer fruktbar.

Vi bør oppfordre folk til å bruke organisk gjødsel og kombinere organisk og uorganisk gjødsel, spesielt i kontante avlinger.


Innleggstid: Mai-06-2021